Installationsanvisningar

Systemkrav: Visma Administration 500 - 2000 med tillägget "Visma Integration", .NET 4.5 eller senare.

Vid uppdatering till ny version: Avinstallera först den gamla versionen med Lägg till / ta bort program.

Alternativ snabbuppdatering vid ny version av Visma:
1. Stoppa windowstjänsten iERP Integration Service.
2. Kopiera filerna adk.dll och adkNetwrapper.dll från Vismas installationsmapp;
   - Vanligtvis C:\Program Files\SPCS\SPCS Administration ELLER C:\Program Files (x86)\SPCS\SPCS Administration.
3. Klistra in (ersätt) filerna i mapp C:\Program Files (x86)\iERP Software\iERP Integration Service.
4. Starta windowstjänsten iERP Integration Service.

Visma Version iERP Integration Service Version
2024.01 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0104.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0104.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2024.0 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0103.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0103.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2023.3 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0102.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0102.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2023.21 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0100.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0100.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2023.2 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0099.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0099.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2023.1 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0098.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0098.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2023.0 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0097.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0097.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2022.33 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0096.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0096.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2022.3 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0095.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0095.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2022.2 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0094.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0094.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2022.1 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0093.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0093.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2022.0 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0092.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0092.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2021.30 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0090.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0090.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2021.21 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0089.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0089.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2021.2 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0088.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0088.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2021.11 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0087.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0087.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2021.1 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0086.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0086.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2021.0 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0085.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0085.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2020.31 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0084.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0084.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2020.3 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0083.exe
ZIP: iERP_Integration_Service_1_00_0083.zip
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2020.2 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0081.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0081.rar
Från och med version 2020.2 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Users” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2020.1 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0079.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0079.rar
Från och med version 2017.11 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Administrators” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2020.0 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0078.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0078.rar
Från och med version 2017.11 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Administrators” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2019.3 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0074.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0074.rar
Från och med version 2017.11 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Administrators” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2019.21 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0071.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0071.rar
Från och med version 2017.11 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Administrators” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2019.10 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0068.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0068.rar
Från och med version 2017.11 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Administrators” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2019.0 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0067.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0067.rar
Från och med version 2017.11 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Administrators” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2018.71 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0064.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0064.rar
Från och med version 2017.11 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Administrators” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2018.7 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0062.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0062.rar
Från och med version 2017.11 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Administrators” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2018.6 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0061.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0061.rar
Från och med version 2017.11 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Administrators” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2018.5 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0060.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0060.rar
Från och med version 2017.11 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Administrators” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2018.4 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0059.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0059.rar
Från och med version 2017.11 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Administrators” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2018.3 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0058.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0058.rar
Från och med version 2017.11 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Administrators” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2018.2 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0057.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0057.rar
Från och med version 2017.11 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Administrators” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2018.10 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0056.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0056.rar
Från och med version 2017.11 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Administrators” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2018.03 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0055.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0055.rar
Från och med version 2017.11 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Administrators” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2017.12 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0054.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0054.rar
Från och med version 2017.11 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Administrators” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2017.11 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0052.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0052.rar
Från och med version 2017.11 av Visma Administration måste ett konto med grupptillhörighet i ”Administrators” och ”SpcsUsers” användas för att köra tjänsten. Se punkt 8 i Installationsanvisningarna. Se även punkt 9 ifall behörighetskontroll används.
2017.0 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0048.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0048.rar
2016.23 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0040.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0040.rar
2016.22 EXE: iERP_Integration_Service_1_00_0039.exe
RAR: iERP_Integration_Service_1_00_0039.rar